Header Ads

7 Điều Tự răn mình

TỰ RĂN MÌNH
Nếu muốn làm việc thiện, trước hết hãy nhìn xem gia đình mình có ai khổ hay không. 
Nếu muốn đi chùa lạy Phật, hãy nhìn xem hai Phật sống trong nhà, mình đã đối đãi tốt hay chưa. 
Nếu muốn có nhiều bạn bè, hãy xem anh em trong nhà có hòa thuận hay không. 
Nếu muốn phán xét người khác hãy xem bản thân mình đã đủ tốt hay chưa. 
Và tâm còn chưa thiện thì có mưu cầu, phong thủy đều vô nghĩa...Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.