Header Ads

Kỷ lục giá cao nhất đồng tiền Bitcoin (BTC) - 8/11/2017

Đồng tiền điện tử (Coin) top 1 thế giới đã xác lập kỷ lục mới về giá cao nhất tính đến thời điểm: 17h54p (múi giờ UTC) ngày 8/11/2017 là: 7704.45 USD

Giá đầu năm từ ngày 01/01/2017 đồng tiền Bitcoin có giá 974 USD (tăng hơn 7 lần)

Theo các chuyên gia đánh giá dự kiến giá BTC sẽ tiếp tục tăng lên 10.000 USD trong đầu năm 2018

Biểu đồ giá BITCOIN (BTC)

Kỷ lục mới về giá BTC: 7704.45 USD ngày 8/11
Thế Linh

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.